Avis Legal

Copyright

El disseny, la maquetació i els continguts de emeraldinteraction.com estan protegits per llei. No es pot ni reproduir ni distribuir-los sense el permís explícit d’Emerald Interaction. Altres marques o productes que apareixen en aquest lloc web perteneixen al(s) seu(s) proprietari(s) respectiu(s).

Condicions d’Ús

No es pot communicar en emeraldinteraction.com fent servir llenguatge o qualsevol altr tipus de material obscè, difamatori o il·legal. Emerald Interaction no acceptarà la responsabilitat en el cas que aquest tipus de communicació apareixi en el lloc web.

Enllaços a emeraldinteraction.com

A Emerald Interaction, els hi agrada molt els enllaços i accepta els que segueixen aquestes indicacions:

  • ES POT establir un enllaç però NO ES POT replicar el contingut produit per o publicat a emeraldinteraction.com.
  • S’EXIGEIX que es tregui l’enllaç si Emerald Interaction ho demana.
  • NO ES PODEN crear afirmacions falses o enganyoses sobre Emerald Interaction, els seus productes o serveis.
  • NO ES POT insinuar que Emerald Interaction patrocini o promocion l’enllaçador, els seus servicios o productes.
  • NO ES POT utilitzar la imatge corporativa d’Emerald Interaction sense permís explícit.
  • Un lloc web NO POT establir un enllaç amb emeraldinteraction.com si publica continguts obscens, difamatoris o il·legals.

Per a Més Informació

Per aclarir qualsevol dubte amb relació a aquest avis legal o per demanar permís per reproduir o establacr un enllaç amb el contingut publicat a emeraldinteraction.com, si us plau contactar amb Emerald Interaction.